IZOLACJA ŚCIAN

Zdolność efektywnej szczelności oraz wysokie wartości oporu cieplnego R, izolacji natryskowych firmy Demilec (USA), pozytywnie wpływają na wydajność energetyczną budynków wszystkich rodzajów. Izolacja natryskowa zamknięto-komórkowa Heatlok Soy, o średniej gęstości, przyczynia się ponadto do poprawy strukturalnej integralności ścian, a więc do wzmocnienia konstrukcji obiektu. Z kolei izolacja natryskowa otwarto-komórkowa, o niskiej gęstości, korzystnie także wpływa na wskaźniki przenikania dźwięków. Poza wydajnością konstrukcyjną i dźwiękową, produkty te również znacząco podnoszą parametry energooszczędności różnych typów montażu (Wall Energy Rating). Stosowanie izolacji natryskowych Demilec (USA) zapewni Ci wyjątkowe efekty – kontrolę wilgoci, monolityczne bariery, warstwy drenujące i inną różną funkcjonalność, istotną w konstruowaniu trwałych, wzorcowych budowli.

KONSTRUKCJA SZKIELETOWA / METALOWA

SEALECTION 500

  • Dach (Obiekt Handlowo-Przemysłowy)

Heatlok Soy 200

  • Konstrukcja Ściany I
  • Konstrukcja Ściany II
  • Konstrukcja Ściany III
  • Konstrukcja Ściany VI
  • Konstrukcja Ściany V

UNIWERSALNOŚĆ

Izolacje natryskowe firmy Demilec (USA) są wysokowydajnymi systemami do niemalże każdego zastosowania.

ZASTOSOWANIE ZEWNĘTRZNE / WEWNĘTRZNE

Podczas jednej aplikacji mogą być nakładane wielokrotne, kontrolowane warstwy
Zapewniony opór cieplny R o wartości do 7,4 na 2,54 cm (1 cal)
Wysoka adhezja do drewna, metalu, betonu folii i innych podłoży budowlanych
Zapewniona zgodność z wymogami obowiązujących norm, aprobat i oraz testów ogniowych

MODERNIZACJA OBIEKTÓW HANDLOWYCH

Każdego dnia rośnie liczba budynków komercyjnych, w których zastosowano izolację pianką natryskową firmy Demilec (USA). Właściciele, Architekci oraz Budowniczy polegają na niej, ponieważ dzięki niej możliwa jest redukcja kosztów energii, przy jednoczesnej kontroli wilgotności i poprawnej infiltracji oraz jakości powietrza wewnątrz budynku.

CO Z ISTNIEJĄCYMI BUDYNKAMI?

Czy pianka natryskowa może dostarczyć takich samych korzyści w istniejącej konstrukcji? Absolutnie tak!
Właściciele i zarządcy istniejących nieruchomości są w pełni świadomi kosztów związanych z energią i codziennie dowiadują się coraz więcej o sposobach redukcji jej zużycia. Gruntowna modernizacja obiektu (Deep Energy Retrofit) oraz koszty zużycia energii w przeliczeniu na metr kwadratowy stają się gorącym tematem na rynku nieruchomości komercyjnych.
Według Amerykańskiego Departamentu Energetyki ogrzewanie, klimatyzacja oraz oświetlenie odpowiadają za niemal połowę energii zużywanej w komercyjnych nieruchomościach. Amerykański Departament Energetyki informuje również, iż do 40% strat energii jest spowodowanych niekontrolowaną infiltracją powietrza. Obniżenie tych kosztów oraz stworzenie bardziej zadowalającej nas przestrzeni to dokładnie to, co zapewniają izolacje natryskowe firmy Demilec (USA).

IZOLACJA PIANKĄ NATRYSKOWĄ FIRMY DEMILEC (USA)

Demilec (USA) produkuje materiały izolacyjne do wszystkich typów zastosowań. Żaden produkt izolacyjny nie działa tak dobrze jak pianka natryskowa, ponieważ:

w jednej aplikacji następuje proces izolacji i dokładnego uszczelnienia
instalacja likwiduje przestrzeń między izolacją a szkieletem
dopasowuje się perfekcyjnie za każdym razem, do każdego kształtu powierzchni
przykleja się na stałe do niemal każdej powierzchni
oszczędza energię dzięki swojej wydajności
nie posiada następujących związków: chlorofluorowęglowodory – CFC, wodorochlorofluorowęglowodory – HCFC – tradycyjna nazwa “freony”, formaldehydów i materiałów włóknistych.

TŁUMIENIE DŹWIĘKU

Hałas z zewnątrz przedostaje się do Twojego domu najczęściej przez nieszczelności w kopercie budynku. Pianka natryskowa uszczelnia szczeliny, uniemożliwiając dźwiękom wędrowanie z powietrzem. Ponadto sama struktura otwartych komórek w pianach typu Sealection 500 czy Sealection Agribalance stanowi idealną zaporę dla niepożądanych dźwięków. Jak możesz zauważyć technologia firmy Demilec (USA) przyczynia się nie tylko do obniżania Twoich rachunków za energię, ale również dostarcza o wiele więcej korzyści i powodów dla których wskazane staje się jej zastosowanie przy budowie lub modernizacji Twojego domu. Zacznij oszczędzać i żyć komfortowo już dzisiaj.

NAJCZĘSTSZE BŁĘDY I ZAGROŻENIA, JAKIE WYSTĘPUJĄ NA RYNKU IZOLACJI DACHÓW:

Cena oferty wykonania izolacji dachu płaskiego NIE zapewnia opłacalności inwestycji ! Jednymi z najczęstszych telefonów do nas, dotyczących tego zagadnienia, są zapytania i prośby inwestorów o pomoc i wizję lokalną w sprawie ukończonej izolacji lub ,,termo modernizacji” dachu płaskiego, który przecieka wkrótce po oddaniu do użytku lub co więcej – w ogóle nie ukończonej realizacji izolacji dachowej. Dowiadujemy się w rozmowach, że inwestorzy często decydując się na najatrakcyjniejsze ich zdaniem oferty, niejednokrotnie boleśnie uświadamiają sobie po fakcie (nie zdając sobie sprawy z powagi zagadnienia) że zarazem wybrali najniższej jakości materiały, które często w krótkim czasie ulegają degradacji lub tracą szczelność pod wpływem zmiennych warunków atmosferycznych czy ,,pracującej” konstrukcji. W efekcie oddane do użytku dachy zaczynają chłonąć przecieki już w pierwszej, testowej fazie użytkowania. Natomiast przypadki nie dokończonych robót dotyczą wyboru podwykonawców, którzy brak właściwego doświadczenia i wiedzy ,,nadrabiają” (jak się w sumie okazuje) pseudo konkurencyjną ceną, oferowanych przez siebie usług. W efekcie problemów technologicznych prace zostają przerwane i zazwyczaj obie strony ponoszą wymierne skutki finansowe i stratę czasu. Nawet w przypadkach powykonawczych napraw wizualnych powierzchniowo usterek, nadal pozostają zawilgocone już głębiej warstwy poszycia, skutkując dalej nieprawidłowościami. Dla przykładu: jeżeli inwestor zabezpiecza styropian materiałem z funkcją hydro-izolacji, instalowanym mechanicznie (na sucho) i pojawią się nieszczelności, to na ich skutek zawilgocony styropian bezpowrotnie zatraci swoje zakładane parametry termoizolacyjne i to pomimo usunięcia wad w warstwie hydro-izolacji.

Właściwie zaplanowana instalacja powłoki elastomerowej typu Slam® U210 lub w systemie SlamLok (w połączeniu z pianą poliuretanową) bezwzględnie eliminuje występowanie podobnych zdarzeń. Obiekt zostaje w posiadaniu scalonej, bezszwowej i wyjątkowo trwale spójnej hydro lub hydro i termo-izolacji. Przewodnie zalety systemu SlamLok, to termoizolacyjność, hydro-izolacyjność, silna adhezja do podłoża (brak mocowania mechanicznego), paroizolacyjność (wiecznie sucha izolacja) z poziomem nasiąkliwości poniżej 2% , system nie podatny na samoistną degradacje na skutek sezonowych różnic temperatur czy pęknięcia pod wpływem prężeń konstrukcyjnych).

Niestety coraz częściej jesteśmy proszeni do złożenia wizyty na obiektach, gdzie wykonana izolacja natryskowa dachu wyraźnie nie spełnia założonego celu. Rzadziej wyrażamy zgodę na powtórną termo lub hydro renowację po nieznanych materiałach i firmach. Dlaczego? Otóż zazwyczaj inwestor nie dysponuje już wystarczającym budżetem na usunięcie wadliwej i realizację gwarantowanej od podstaw kolejnej izolacji. Zamiast tego zdesperowany właściciel oczekuje jedynie powierzchownego ,,kompresu na głęboko zakaźną ranę”.
Jesteśmy świadomi, że w takiej sytuacji, podejmując się w dobrej wierze udzielenia pomocy inwestorowi, jednocześnie narażamy obie strony na nakłady z niepewnym wynikiem końcowego efektu. Nie mogąc przewidzieć, jak w dalszym okresie czasu zachowa się nie usunięta, nieakceptowana warstwa izolacyjna, nie jesteśmy też w stanie zaoferować wieloletniej gwarancji na system.
Niezależnie od decyzji o sposobie naprawy (gruntowne wykonanie od podstaw czy „kompres na ranę”) źle wykonana izolacja dachowa skutkuje stratami dla budżetu inwestora, związanymi nie tylko z kolejnymi kosztami napraw, ale często z przekroczeniem objętych klauzulą terminów oddania obiektu do użytku.

Podsumowując znanym powiedzeniem ,,pozory mylą” – zaświadczamy wspólnie z coraz większym gronem świadomych inwestorów, że poprawna izolacja dachu płaskiego nie jest sprawą bagatelnie łatwą i prostą. Wybierajmy kompetencje i jakościowe technologie w miejsce pozornie ,,najkorzystniejszej” wstępnie oferty.

Poniżej dzielimy się z Państwem przykładowymi ilustracjami z wybranych inwestycji na rodzimym rynku, które osobiście odwiedziliśmy na prośbę ich właścicieli. Brak kompetencji wykonawcy lub wybrane materiały przyczyniają się do porażek inwestycji, które pochłonęły wiele więcej środków, niż przewidywał budżet czy ,,efektowny” kosztorys.