Zdolność efektywnej szczelności oraz wysokie wartości oporu cieplnego R, izolacji natryskowych firmy Demilec (USA), pozytywnie wpływają na wydajność energetyczną budynków wszystkich rodzajów. Izolacja natryskowa zamknięto-komórkowa Heatlok Soy, o średniej gęstości, przyczynia się ponadto do poprawy strukturalnej integralności ścian, a więc do wzmocnienia konstrukcji obiektu. Z kolei izolacja natryskowa otwarto-komórkowa, o niskiej gęstości, korzystnie także wpływa na wskaźniki przenikania dźwięków. Poza wydajnością konstrukcyjną i dźwiękową, produkty te również znacząco podnoszą parametry energooszczędności różnych typów montażu (Wall Energy Rating). Stosowanie izolacji natryskowych Demilec (USA) zapewni Ci wyjątkowe efekty – kontrolę wilgoci, monolityczne bariery, warstwy drenujące i inną różną funkcjonalność, istotną w konstruowaniu trwałych, wzorcowych budowli.

Konstrukcja Szkieletowa / Metalowa

UNIWERSALNOŚĆ

Izolacje natryskowe firmy Demilec (USA) są wysokowydajnymi systemami do niemalże każdego zastosowania.

ZASTOSOWANIE ZEWNĘTRZNE / WEWNĘTRZNE

Podczas jednej aplikacji mogą być nakładane wielokrotne, kontrolowane warstwy
Zapewniony opór cieplny R o wartości do 7,4 na 2,54 cm (1 cal)
Wysoka adhezja do drewna, metalu, betonu folii i innych podłoży budowlanych
Zapewniona zgodność z wymogami obowiązujących norm, aprobat i oraz testów ogniowych

MODERNIZACJA OBIEKTÓW HANDLOWYCH

Każdego dnia rośnie liczba budynków komercyjnych, w których zastosowano izolację pianką natryskową firmy Demilec (USA). Właściciele, Architekci oraz Budowniczy polegają na niej, ponieważ dzięki niej możliwa jest redukcja kosztów energii, przy jednoczesnej kontroli wilgotności i poprawnej infiltracji oraz jakości powietrza wewnątrz budynku.

CO Z ISTNIEJĄCYMI BUDYNKAMI?

Czy pianka natryskowa może dostarczyć takich samych korzyści w istniejącej konstrukcji? Absolutnie tak!
Właściciele i zarządcy istniejących nieruchomości są w pełni świadomi kosztów związanych z energią i codziennie dowiadują się coraz więcej o sposobach redukcji jej zużycia. Gruntowna modernizacja obiektu (Deep Energy Retrofit) oraz koszty zużycia energii w przeliczeniu na metr kwadratowy stają się gorącym tematem na rynku nieruchomości komercyjnych.
Według Amerykańskiego Departamentu Energetyki ogrzewanie, klimatyzacja oraz oświetlenie odpowiadają za niemal połowę energii zużywanej w komercyjnych nieruchomościach. Amerykański Departament Energetyki informuje również, iż do 40% strat energii jest spowodowanych niekontrolowaną infiltracją powietrza. Obniżenie tych kosztów oraz stworzenie bardziej zadowalającej nas przestrzeni to dokładnie to, co zapewniają izolacje natryskowe firmy Demilec (USA).

IZOLACJA PIANKĄ NATRYSKOWĄ FIRMY DEMILEC (USA)

Demilec (USA) produkuje materiały izolacyjne do wszystkich typów zastosowań. Żaden produkt izolacyjny nie działa tak dobrze jak pianka natryskowa, ponieważ:

w jednej aplikacji następuje proces izolacji i dokładnego uszczelnienia
instalacja likwiduje przestrzeń między izolacją a szkieletem
dopasowuje się perfekcyjnie za każdym razem, do każdego kształtu powierzchni
przykleja się na stałe do niemal każdej powierzchni
oszczędza energię dzięki swojej wydajności
nie posiada następujących związków: chlorofluorowęglowodory – CFC, wodorochlorofluorowęglowodory – HCFC – tradycyjna nazwa “freony”, formaldehydów i materiałów włóknistych.

TŁUMIENIE DŹWIĘKU

Hałas z zewnątrz przedostaje się do Twojego domu najczęściej przez nieszczelności w kopercie budynku. Pianka natryskowa uszczelnia szczeliny, uniemożliwiając dźwiękom wędrowanie z powietrzem. Ponadto sama struktura otwartych komórek w pianach typu Sealection 500 czy Sealection Agribalance stanowi idealną zaporę dla niepożądanych dźwięków. Jak możesz zauważyć technologia firmy Demilec (USA) przyczynia się nie tylko do obniżania Twoich rachunków za energię, ale również dostarcza o wiele więcej korzyści i powodów dla których wskazane staje się jej zastosowanie przy budowie lub modernizacji Twojego domu. Zacznij oszczędzać i żyć komfortowo już dzisiaj.